Ipad kultur læring

I vores børnehave bruger vi nogle gange digitale medier i forbindelse med læring. Vi har flere ipads i huset. De apps vi har købt, er spil der alle er udfordringer i, som hænger sammen med læreplanstemaerne. Ipads kan ofte fastholde fokus for et barn, hvilket kan ses som en fordel i givne situationer. Men børn bliver ofte opslugt, og kan sidde ved ipads længe, hvis ikke vi er opmærksomme. Dette er ikke ønsket i vores børnehave. Vi bruger digitale medier til læring i relevante situationer, og som fokusfelt i korte stunder. Alle vores børn har ved slutningen af deres børnehavetid stiftet bekendtskab med mediet som et læringsredskab og som et redskab der kan bruges i samspil med andre. Vidensdeling via opsøgning af information og fotos, skabelse af billeder, historier og sammensætning, er måder vi sammen bruger mediet til. Alt sammen et vidne om vores brug af ipads og kulturen vi skaber omkring den.

"Red Barnet" anbefaler at børn imellem 4 og 7 år, højst sidder ved en skærm imellem 30 - 60 minutter om dagen, derfor bruger vi digitale medier i kortere sekvenser og i forbindelse med læring.  Vi har en række apps, som vi viser nedenfor, og håber I kan inspireres af disse. God lærelyst!  

 

Download: Gode apps (pdf - 1,8 MB)

Download: Flere apps (pdf - 3,2 MB).