Ryge og alkoholpolitikker

Rygning

Tved børnehave er en komplet røgfri institution. Der må ikke ryges hverken ude eller inde. Vi henviser i øvrigt til Svendborgs rygepolitik.

 

Alkoholpolitik:

I Tved børnehave må der ikke nydes alkohol i arbejdstiden. Hvis en medarbejder/ansat virker påvirket eller lugter af alkohol, vil vedkommende blive sendt hjem fra arbejde, med efterfølgende konsekvens/håndtering af dette. I Tved Børnehave har vi besluttet, at der ved arrangementer som fællesspisning og arbejdsdag max må indtages 1 genstand.

 

Alkohol/børn/forældre

Hvis en forældre afhenter et barn og virker påvirket af alkohol, eller andre rusmidler, er personalet forpligtet til at vurdere, om det er forsvarligt at udlevere barnet eller i yderste konsekvens nægte udlevering af barnet. Hvis udleveringen nægtes, eller hvis den påvirkede forældre trods nægtelse, alligevel tager barnet med, sker der en indberetning til Socialforvaltningen/politiet.