Åbningstider/Takster

Åbningstid

Mandag til fredag 6.30 til 16.30. 

 

Lukkedage/alternativ pasning

Børnehaven har følgende dage hvor det faste personale skal afholde deres overenskomstmæssige ferie.:

Fra d. 24.12. til d. 2.1. Alle helligdage, grundlovsdag, samt uge 29/30.

Er der særligt behov for pasning, kan der tilbydes alternativ pasning, dog ikke d. 24. og grundlovsdag som er LUKKEDAGE jvn. Dagtilbudsloven. Ud over det, er der hvert år to dag , hvor personalet har pædagogisk dag. Ved behov for pasning disse dage, er der også alternativ pasning. Dagen varsles i god tid på årsplanen i 2022 er det d. 12. maj. og 14. oktober. Vi opfordrer til, at jer og jeres barns ferie lægges sammen med husets.

 

 

Takst 2023: Børnehave 2250 kr. Vuggestue 3985 kr. 

Tilskud og friplads, samt søskenderabat søges i Kommunen.

Obs der gives ikke tilskud fra Kommunen i juli, hvor der altså betales ½ månedspris.

HVERT år stiger taksten 50 kr. i vuggestue og børnehave. Er der ændringer i det, meldes det ud, det kan være mindre takststigning eller større. Takststigningen varsles i oktober hvert år.

 

 

Deltidsplads: Hvis der ønskes deltidsplads kan det søges af alle forældre direkte i vores børnehus, med henvendelse til Anjamarie. Her får du et skema til udfyldelse. Man betaler 80% af den fulde forældretakst og må bruge dagtilbuddet i et særligt tidsrum som er fra 8.30-14.30.  Perioden kan starte den 1. i en måned og slutte den sidste dag i måneden Ansøgning om en 30 timers deltidsplads søges med minimum en måneds varsel, altså den sidste hverdag i forudgående måned før ønsket deltidsstart.

 

kombinationstilbud:

For denne type plads henviser vi til kommunen retningslinjer og ansøgning her. http://www.svendborg.dk/borger/barn/mit-barn-skal-i-dagtilbud/kombinationstilbud