Indmeldelse

Vigtig læs inden indmeldelse!

Optagelse på ventelisten aktiveres, når du har udfyldt felterne nederst på denne side og har betalt administrationsgebyr på 250 kr. Pengene går ubeskåret til børnene, da vi jo er et non-profit børnehus.

Vi opfordrer til, at I besøger børnehuset inden indmeldelse. Her mærker I stemning, samt hører om værdier, inden I tager valget om indmeldelse. Læs datapolitik på hjemmeside inden indmeldelse og evt. optagelse i huset. I Svendborg kommune skal alle dagtilbud tilbyde forældrebetalt frokostordning. Prisen er ca. 600 kr. om måneden. ITved Børnehus har forældrene ved afstemning som foretages hvert andet år, fravalgt frokostordning ved flertalsafstemning. Der skal derfor medregnes de evt. 600 kr. oveni, idet der kan skulle etableres denne frokostordning hvis forældre stemmer for frokostordning. Afstemning foretages jvn.f. lovgivning hvert andet år - de lige år. 

 

Vores takst for 2024

Børnehave 2.300 kr.
Vuggestue  4.035kr.

 

PÆD. DAG 2024 ER D. 17.. MAJ samt D. 11. OKTOBER!

 

Vi prioriterer en god normering, så godt som overhovedet muligt. Vi forventer at mindst 1 forældre pr. barn deltager i en arbejdsdag hvert år, samt at man 1 gang pr. år bidrager til en græsslåning i huset. 

 

Vær obs på følgende datoer/date: Uge 29-30 afholder det faste personale deres hovedferie. Hvis I har behov for pasning der, er det vikarer der varetager dækningen. Der er to pædagogisk dag hvert år hvor det faste personale afholder pædagogisk dag, her er det ligeledes vikarpasning, hvis det ikke er muligt at holde barnet fri. Dagene står på årsplanen, så det kan planlægges i god tid. Ferie meldes på intra, hvor man regnes som afholdende ferie, hvis I ikke overholder tidsfrister for ferieafholdelse.

 

Vi arbejder med anerkendelse i fokus, og aktiv tidlig indsats. Juli måned betales halv pris. Bemærk at der ikke tilbydes tilskud til friplads mm. i juli måned fra kommunen til os private institutioner. Derfor er juli måned egen betaling for alle. Ellers søges der friplads/søskendetilskud som i alle andre inst. hos pladsanvisningen. Når du får din første opkrævning ved tildelt plads, skal man tilmelde sig pbs. Samt kræves det privat ulykkesforsikring på barnet.

 

Administrationsgebyr betales til konto: 8401-0001158882.

Når og hvis I får tilbudt plads, beder vi om oplysning på barnets og morens cpr.nr, idet Svendborg kommune, skal bruge det til udbetaling af driftstilskud til os.

 

 

 

Vi er ved at overgå til nyt ventelistesystem.

Følg linket, og klik "opret" under vores kontakt oplysninger på KUMBA.

 

https://kumba.eu/institution.overview/46

 

 

Kopier linket og søg på det, så kommer i direkte på siden. (jeg arbejder på at få linket gjort aktivt på vores side.

Oplever i problemer med det nye system, så er i velkommen til at kontakte leder Bitten Krogh på tlf. 40872016

Indmeldelse