Indmeldelse

Vigtig læs inden indmeldelse!

Optagelse på ventelisten aktiveres, når du har udfyldt felterne nederst på denne side og har betalt administrationsgebyr på 250 kr. Pengene går ubeskåret til børnene, da vi jo er et non-profit børnehus.

Vi opfordrer til, at I besøger børnehuset inden indmeldelse. Her mærker I stemning, samt hører om værdier, inden I tager valget om indmeldelse. Læs datapolitik på hjemmeside inden indmeldelse og evt. optagelse i huset.

 

Vores takst for 2022

Børnehave 2.200 kr.
Vuggestue  3935 kr.

 

PÆD. DAG 2022 ER D. 12. MAJ!

 

Vi prioriterer en god normering, så godt som overhovedet muligt.

 

Vær obs påfølgende datoer/date: Uge 29-30 afholder det faste personale deres hovedferie. Hvis I har behov for pasning der, er det vikarer der varetager dækningen. Der er en pædagogisk dag hvert år hvor det faste personale afholder pædagogisk dag, her er det ligeledes vikar/forældrepasning, hvis det ikke er muligt at holde barnet fri. Dagen står på årsplanen, så det kan planlægges i god tid. Ferie meldes på intra, hvor man regnes som afholdende ferie, hvis I ikke overholder tidsfrister for ferieafholdelse.

 

Vi arbejder med anerkendelse i fokus, og aktiv tidlig indsats. Juli måned betales halv pris. Bemærk at der ikke tilbydes tilskud til friplads mm. i juli måned fra kommunen til os private institutioner. Derfor er juli måned egen betaling for alle. Ellers søges der friplads/søskendetilskud som i alle andre inst. hos pladsanvisningen. Når du får din første opkrævning ved tildelt plads, skal man tilmelde sig pbs. Samt kræves det privat ulykkesforsikring på barnet. Administrationsgebyr betales til konto: 8401-0001158882.

Når og hvis I får tilbudt plads, beder vi om oplysning på barnets og morens cpr.nr, idet Svendborg kommune, skal bruge det til udbetaling af driftstilskud til os.

Indmeldelse