Udmeldelse

Udmeldelse af institutionen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. 

Send mail til :   med en skriftlig udmeldelse af jeres barn. I vil modtage en bekræftelses mail når den er modtaget.

Udmeldelse