Madordning

I Tved børnehave har forældre og bestyrelse aktivt fravalgt kommunens madordning i 2020. Afstemning foretages igen i 2022