Forældresamtaler

I børnehaven tilbyder vi en samtale ca. efter 3 mdr. bekendtskab med jer og jeres barn. Hvordan er I mon landet, hvordan trives jeres barn. Efter 3 mdr. samtalen er der mulighed for en samtale igen inden skolestart, hvis det vurderes der er behov. Vi er altid disponible for en samtale om trivsel, samarbejde mm. Det aftaler vi blot ind imellem.

 

Hvis dit barn er blevet hjemmepasset fremtil børnehavestart, holder vi en opstartssamtale før opstart, og igen efter de 3 måneder.

 

I vuggestuen tilbyder vi en opstartssamtale inden for den første eller anden måned efter opstart. Dernæst tilbyder vi en samtale når barnet er ca. midtvejs i sin tid i vuggestuen.  Ud over midtvejsvejs samtalen, tilbyder vi overgangssamtale med børnehaven lige umiddelbart efter børnehavestart (1-2 uger efter). Dette for at give barnet de bedste forudsætninger for en god start på børnehavelivet, og så børnehave personalet også når at kende jeres barn lidt, inden samtalen.

I er dog altid velkomne til at henvende jer, hvis I har brug for en snak, det samme gør vi.